Visi katilai 

Kvietimus gyventojams (namų ūkiams) teikti paraiškas kompensacijai gauti LEA planuoja skelbti 2023 m. rugsėjį

Pagaliau patvirtino paramos katilų keitimui tvarkos aprašą. Bandžiau studijuoti tą ,,medine kalba" parašytą dokumentą. Nesakysiu, ką galvoju apie tekstą rašiusius, tačiau daugeliu atveju vienareikšmių atsakymų rasti nepavyko. Iš karto sakau, kad žemiau išdėstytos pastabos nėra oficialus dokumento išaiškinimas. Taigi, ką matome?

1.       Nuo 2023.07.26. įsigyta įranga bus pripažįstama tinkamomis išlaidomis paramai gauti. Tiesa, tai nereiškia, kad paraiška bus patenkinta. Siūloma patiems įsivertinti riziką, atitinkate reikalavimams ar ne. Bent jau aišku - pirkti galima, net jei artimiausiu metu kvietimo ir nesulauksime. Kitas klausimas, ar nurodyta data galios tik pirmam kvietimui, ar ir sekantiems iki pat 2029 m.? Apraše nurodyta, kad tinkamomis bus pripažįstamos išlaidos nuo aprašo patvirtinimo dienos.

2.       Panašu, kad nebelieka reikalavimo pastato amžiui (5 metai nuo statybos pabaigos). Nauji kriterijai: a) 100% baigtumas, b) 80% baigtumas, jei yra statybos leidimas, išduotas iki 2020.01.01.

3.       Atsiranda galimybė tam tikromis sąlygomis gauti paramą, jei pastate yra vykdoma ūkinė veikla.

4.       Suveltas kompensacinės išmokos apskaičiavimo aprašymas. Kas yra ,,tinkamos finansuoti išlaidos"? Tik katilo kaina? O gal ir montavimo darbai jau tinka? Gal dar kas? Dokumente šio termino išaiškinimo rasti nepavyko. ,,Kompensuojama iki 50% tinkamų finansuoti išlaidų", o gretimame dokumento sakinyje ,,taikant fiksuotus įkainius". Tai kas kompensuojama -  50% realių išlaidų, ar, kaip ir anksčiau, 50% fiksuoto įkainio pagal galią? O gal 50% tinkamų išlaidų, bet neviršijant ,,fiksuotų įkainių"? Vėl gi - kaip suprasti ,,iki 50%”. Kas ir kuo remiantis nustatinės?

5.       Tai, kas pradžiugins sodų bendrijų gyventojus. Paramos gavėjų ratas įtraukia ir juos. Tiesa, išlygų yra.

6.       Daug teko girdėti kalbų, atseit bus galima palikti seną katilą. Panašu, kad ne. Apraše tuo klausimu pavyko rasti tik vieną užuominą. Skamba šiek tiek komiškai, tad įdedu citatą: ,,3.4.11. Nekilnojamojo turto objektas gali būti aprūpinamas šilumos energija, kuri gaminama neefektyviame biomasę naudojančiame katile arba iškastinį kurą naudojančiame katile, įrengtame gretimame VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre užregistruotame statinyje“.

7.       Labai atidiems reikės būti penkių didžiųjų miestų gyventojams – ten atsiranda apribojimai  pagal centralizuoto šilumos tiekimo sistemos išdėstymą.

8.       Dokumentai, pateikiami kartu su prašymu išmokėti pinigus. Gali būti, kad prireiks daugiau dokumentų nei anksčiau. Vertinkite patys: ,,3.6. Kaip įrodymą, kad pasiekti JP projekto rezultatai, JP projekto pareiškėjas su JP projekto mokėjimo prašymu turės pateikti JP vykdytojui naujo šilumos gamybos įrenginio įsigijimą ir įrengimą JP pareiškėjo valdomame nekilnojamojo turto objekte ir atitiktį Apraše nustatytiems techniniams reikalavimams pagrindžiančius dokumentus (PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra ir (ar) kiti naujo šilumos gamybos įrenginio įsigijimo ir įrengimo dokumentai; naujo šilumos gamybos įrenginio montavimo / įrengimo perdavimo – priėmimo aktas, JP vykdytojo deklaracija ir (ar) kiti lygiaverčiai, JP vykdytojo kvietime teikti paraiškas finansuoti JP projektus nustatyti dokumentai, šilumos gamybos įrenginio techninę dokumentaciją (techninė specifikacija ir (ar) šilumos gamybos įrenginio dokumentas (sertifikatas ir/arba bandymų protokolas), kad katilas atitinka Aprašo 3.5.1 papunktyje nustatytus reikalavimus, o šilumos siurblys – Aprašo 3.5.2.1–3.5.2.3 papunkčiuose nustatytus reikalavimus. JP vykdytojas turi teisę paprašyti iš JP projekto pareiškėjo įrengto naujo šilumos gamybos įrenginio el. fotonuotraukų ar kitų papildomų dokumentų.“

Dar kartą – šis tekstas nėra oficialus dokumento aiškinimas. Greičiau mintys, kilusios analizuojant ilgai lauktą naująją paramos katilų keitimui skyrimo tvarką. Aišku viena, kad interpretavimui erdvės palikta sočiai.

Oficiali informacija: https://www.ena.lt/inpa-katilokeita/

Apie šildymą. 

Buvo laikas, kai beveik kiekvienuose namuose žymią vietą (tiek paskirtimi, tiek plotu) užimdavo krosnis. Atrodytų, molio plytų krūva, tačiau, nusimanančio meistro sudėta, ir šildymui, ir valgio gaminimui tiko, ir miegot ant jos smagu būdavo. Dūmtakį taip išraitydavo, kad visa siena šildavo. Kamine kumpius ir dešras rūkydavo…  

Šildyti kaip ir nereikėjo – ugnį kurdavo valgio gaminimui. Nebent kur didesnės trobos svetainėje koklinė krosnis stovėjo.Net ne kasdien kuriama buvo – svečiui atvykus ar šiaip kokia proga.      Nežinia, ar tarybiniais laikais meistrų neliko, ar metalas atpigo, ar vietos namuose pagailo. Faktas tas, kad vietoj krosnių atsirado viryklės su  vandens talpa, po visą namą buvo išvedžiojami vamzdynai po langais sukabinami radiatoriai. Išplito taip vadintas ,,savitakinis centralinis šildymas“. Dar vėliau iš mūsų rytinio kaimyno atkeliavo gamtinės dujos, kartu su jomis paplito dujinės viryklės. Valgio gaminimui nebenaudojamoms malkinėms krosnelėms virtuvėje vietos nebeliko. Namuose atsirado atskiros patalpos šildymo katilams. Yra katilinė, turi būti ir kūrikas. Anksčiau užtekdavo parūpinti malkų, o jau šiluma jos pavirsdavo kažkaip savaime. Dabar gi reikėjo kasdien po kelis kartus eiti į katilinę. Ir ankstų rytą, ir vakare.  

  Po 1990 metų plūstelėjo naujos techikos ir naujoviškų technologijų banga. Viršutinio degimo katilai, apatinio degimo katilai, dujų generaciniai katilai. Pagaminti iš ketaus, suvirinti iš plieno. Akumuliacinės talpos.  Granulių degikliai. Šilumos siurbliai. Saulės baterijos. Pamaišymo vožtuvai. Atskyrimo vožtuvai. Cirkuliaciniai siurbliai. Termostatai. Termopavaros. Lauko davikliai.

Valdikliai…  

Tas gerai, anas dar geriau. Šito reikia, ano gal nelabai. Kaip atsirinkti?      

 Stop! Ar iš tikrųjų viskas taip jau nauja ir naujoviška? Ar tik nebuvo šildanti sienelė ar koklinė krosnis ta pati šių dienų akumuliacinė talpa?  Ar prie katilų montuojami cirkuliaciniai siurbliai ir visokiausia srautų valdymo įranga nėra tik bandymas imituoti seną gerą savitakinę sistemą? Ar tikrai būtina išleisti didžiulius pinigus naujai katilinei su moderniausiais valdikliais? Kas sugalvojo, kad senieji ketaus radiatoriai nebetinka?       Aš nesiūlau grįžti prie molinės krosnies. Nors… jeigu įmontavus granulių degiklį…    

Šildymas nėra kažkoks ypatingai sudėtingas, eiliniam protui nesuvokiamas procesas. 

Reikia tik išsiaiškinti,  ką turite ir ko norėtumėte. Pasitarti su žmonėmis, kurių nuomonę Jūs vertinate. Išklausyti specialistų, kurie tuos darbus atlieka. 

Ir jeigu atėjęs meistras pasiūlys Jūsų 100 kv.metrų ploto namelyje sumontuoti 40 kW galios katilą (kad ilgiau degtų) bei 3 cirkuliacinius siurblius, o visas ,,senienas”  išmesti laukan, gal tiesiog  mandagiai padėkokit už sugaištą laiką.    Jūsų namuose gali būti šilta ir  jauku net jei neturite laiko ar noro kasdien lankytis katilinėje. Dėl to nereikia naikinti esamos sistemos, dažniausiai užtenka ją papildyti ar šiek tiek pakeisti.   Neskubėkite griauti. Pasitarkime. Kartu išsiaškinkime, ką būtina daryti ir ko ne.

Pasaulyje sukurta ir pagaminta tikrai labai daug puikios šildymo įrangos. Bet tai nereiškia, kad visa ji turi būti sumontuota pas Jus. Vertėtų išsirinkti tik tai, kas pagelbės įgyvendinti išsikeltus tikslus.

Išmanusis namas yra puiki idėja tiems, kas turi neribotus finansinius išteklius. Nesmagu stebėti, kai atskiri brangiai kainuojantys tokių sistemų gabalėliai montuojami ten, kur galima apsieiti daug paprastesniais (ir pigesniais) sprendimais. Gal mūsų bendrų pastangų rezultatas būtų ne mažiau efektyvi kaip kaimyno, nors ir ne naujai sumontuota šildymo sistema. Atlikusias lėšas tikrai rastumėte kur panaudoti.

Pagarbiai                                                                              Virginijus Lipskis

Krosnelės ir katilai jau šildantys naujus savo namus: