Pagaliau patvirtino paramos katilų keitimui tvarkos aprašą. Bandžiau studijuoti tą ,,medine kalba" parašytą dokumentą. Nesakysiu, ką galvoju apie tekstą rašiusius, tačiau daugeliu atveju vienareikšmių atsakymų rasti nepavyko. Iš karto sakau, kad žemiau išdėstytos pastabos nėra oficialus dokumento išaiškinimas. Taigi, ką matome?

1.       Nuo 2023.07.26. įsigyta įranga bus pripažįstama tinkamomis išlaidomis paramai gauti. Tiesa, tai nereiškia, kad paraiška bus patenkinta. Siūloma patiems įsivertinti riziką, atitinkate reikalavimams ar ne. Bent jau aišku - pirkti galima, net jei artimiausiu metu kvietimo ir nesulauksime. Kitas klausimas, ar nurodyta data galios tik pirmam kvietimui, ar ir sekantiems iki pat 2029 m.? Apraše nurodyta, kad tinkamomis bus pripažįstamos išlaidos nuo aprašo patvirtinimo dienos.

2.       Panašu, kad nebelieka reikalavimo pastato amžiui (5 metai nuo statybos pabaigos). Nauji kriterijai: a) 100% baigtumas, b) 80% baigtumas, jei yra statybos leidimas, išduotas iki 2020.01.01.

3.       Atsiranda galimybė tam tikromis sąlygomis gauti paramą, jei pastate yra vykdoma ūkinė veikla.

4.       Suveltas kompensacinės išmokos apskaičiavimo aprašymas. Kas yra ,,tinkamos finansuoti išlaidos"? Tik katilo kaina? O gal ir montavimo darbai jau tinka? Gal dar kas? Dokumente šio termino išaiškinimo rasti nepavyko. ,,Kompensuojama iki 50% tinkamų finansuoti išlaidų", o gretimame dokumento sakinyje ,,taikant fiksuotus įkainius". Tai kas kompensuojama -  50% realių išlaidų, ar, kaip ir anksčiau, 50% fiksuoto įkainio pagal galią? O gal 50% tinkamų išlaidų, bet neviršijant ,,fiksuotų įkainių"? Vėl gi - kaip suprasti ,,iki 50%”. Kas ir kuo remiantis nustatinės?

5.       Tai, kas pradžiugins sodų bendrijų gyventojus. Paramos gavėjų ratas įtraukia ir juos. Tiesa, išlygų yra.

6.       Daug teko girdėti kalbų, atseit bus galima palikti seną katilą. Panašu, kad ne. Apraše tuo klausimu pavyko rasti tik vieną užuominą. Skamba šiek tiek komiškai, tad įdedu citatą: ,,3.4.11. Nekilnojamojo turto objektas gali būti aprūpinamas šilumos energija, kuri gaminama neefektyviame biomasę naudojančiame katile arba iškastinį kurą naudojančiame katile, įrengtame gretimame VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre užregistruotame statinyje“.

7.       Labai atidiems reikės būti penkių didžiųjų miestų gyventojams – ten atsiranda apribojimai  pagal centralizuoto šilumos tiekimo sistemos išdėstymą.

8.       Dokumentai, pateikiami kartu su prašymu išmokėti pinigus. Gali būti, kad prireiks daugiau dokumentų nei anksčiau. Vertinkite patys: ,,3.6. Kaip įrodymą, kad pasiekti JP projekto rezultatai, JP projekto pareiškėjas su JP projekto mokėjimo prašymu turės pateikti JP vykdytojui naujo šilumos gamybos įrenginio įsigijimą ir įrengimą JP pareiškėjo valdomame nekilnojamojo turto objekte ir atitiktį Apraše nustatytiems techniniams reikalavimams pagrindžiančius dokumentus (PVM sąskaita faktūra / sąskaita faktūra ir (ar) kiti naujo šilumos gamybos įrenginio įsigijimo ir įrengimo dokumentai; naujo šilumos gamybos įrenginio montavimo / įrengimo perdavimo – priėmimo aktas, JP vykdytojo deklaracija ir (ar) kiti lygiaverčiai, JP vykdytojo kvietime teikti paraiškas finansuoti JP projektus nustatyti dokumentai, šilumos gamybos įrenginio techninę dokumentaciją (techninė specifikacija ir (ar) šilumos gamybos įrenginio dokumentas (sertifikatas ir/arba bandymų protokolas), kad katilas atitinka Aprašo 3.5.1 papunktyje nustatytus reikalavimus, o šilumos siurblys – Aprašo 3.5.2.1–3.5.2.3 papunkčiuose nustatytus reikalavimus. JP vykdytojas turi teisę paprašyti iš JP projekto pareiškėjo įrengto naujo šilumos gamybos įrenginio el. fotonuotraukų ar kitų papildomų dokumentų.“

Dar kartą – šis tekstas nėra oficialus dokumento aiškinimas. Greičiau mintys, kilusios analizuojant ilgai lauktą naująją paramos katilų keitimui skyrimo tvarką. Aišku viena, kad interpretavimui erdvės palikta sočiai.


Oficiali informacija: